Op 16 februari opent het Utrechtse Universiteitsmuseum SchimmelLAB, een tentoonstelling rond de collectie van het Centraal Bureau voor Schimmelcultures (CBS-KNAW).

Aanleiding is het Westerdijkjaar: precies honderd jaar geleden werd schimmeldeskundige Johanna Westerdijk de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Enkele door haar geïsoleerde schimmels zijn opnieuw opgekweekt. Kinderen mogen hun eigen schimmels ‘bouwen’ en in de voorjaarsvakantie (25 februari t/m 5 maart) kunnen ze onderzoekskits ophalen om te speuren naar nieuwe schimmelsoorten onder het motto ‘Wereldfaam, een schimmel met je naam’.

 

Reviews

Deze maand heeft Nature maar liefst vijf nieuwe titels online gezet. Een daarvan is Nature Reviews Chemistry, dat maandelijks neutrale reviews van moleculaire deelgebieden, wat meer gekleurde perspectives en persoonlijke comments van eminente wetenschappers biedt. In het eerste nummer onder meer artikelen over goedkope katalysatoren om water te splitsen en AFM-microscooptechnieken om muleculen te manipuleren.Onder het motto ‘het ‘nut van nutteloze kennis’ duikt de Duitse massaspectrometrist Helmut Schwarz in legitieme drijfveren voor fundamenteel onderzoek.