Een combinatie van droge en natte afgasreiniging is de beste oplossing voor de emissieproblematiek van de Zeeuwse fosforfabriek Thermphos. Dat is de uitkomst van een studie, uitgevoerd door ingenieursbureau Grontmij. Thermphos neemt de aanbeveling over en denkt de nieuwe zuivering eind 2014 in gebruik te nemen.

De nieuwe installatie moet garanderen dat de dioxine-uitstoot van de sinterfabriek van Thermphos binnen de milieunormen blijft, ongeacht de samenstelling van de fosfaathoudende grondstoffen die daar worden verwerkt. Ook moet hij een definitief einde maken aan de geuroverlast, waarovr de laatste tijd nogal wat klachten binnenkomen.

Die stank wordt overigens mede veroorzaakt door de tijdelijke maatregelen die Thermphos heeft genomen om de dioxine-uitstoot terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Een van die maatregelen is ureuminjectie, en ammoniak in de rookgassen is daarvan een logisch bijverschijnsel.

De door Grontmij voorgestelde zuivering bestaat ten eerste uit injectie van actieve kool en kalk in de rookgassen. Met doekenfilters wordt dit materiaal verderop weer opgevangen. Bovendien worden de bestaande natte gaswassers, die nu vooral dienen om zwaveldioxide uit de rookgassen te verwijderen, deels omgebouwd om ook ammoniak te kunnen opvangen.

Thermphos-directeur Rob de Ruiter benadrukt dat het pionierswerk is: “Wij zijn de eerste fosforproducent ter wereld die deze luchtzuiveringsinstallatie gaat toepassen. Om die reden moeten we dus het wiel uitvinden en daar zijn we hard mee bezig.”

De komende maanden gaat hij samen met Grontmij op zoek naar een leverancier. Volgend jaar hoopt hij een proefinstallatie in bedrijf te nemen. De huidige milieuvergunning is afgegeven op voorwaarde dat de complete zuivering vóór januari 2015 in bedrijf is, en voorlopig ziet het er naar uit dat dat ook gaat lukken.

Over de achtergronden van de emissieproblematiek, en de ambities van Thermphos om mede dankzij de nieuwe rookgasreiniging de eerste ‘cradle to cradle’-fosforproducent ter wereld te worden, leest u meer in C2W 13 dat op 23 juli verschijnt.

bron: Thermphos

Onderwerpen