Arbeidsmarkt voor academische bèta's minder gunstig

Aan technici op hbo- en mbo-niveau blijft tussen nu en 2014 een schreeuwende behoefte bestaan. Voor academisch geschoolde bèta’s zijn de arbeidsmarktprognoses duidelijk minder gunstig, zo valt op te maken uit een zojuist verschenen rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt in Maastricht.

“Onze inspanningen om het aantal technici en bèta’s te vergroten hebben dus succes gehad”, aldus een woordvoerder van het Platform Bèta Techniek op de voorpagina van de Volkskrant.

Uit het rapport blijkt dat het aantal arbeidsplaatsen in Nederland de komende jaren krimpt in vrijwel alle sectoren. Alleen in de medische sector, de zorg en de dienstverlening zit nog stevige groei. Maar voor de technische sector wordt bijvoorbeeld een krimp van het aantal banen met 0,9 procent per jaar verwacht. In de chemie, waar in 2008 nog 117.000 mensen werkten, is het tot 2014 zelfs 2,2 procent per jaar.

Dat zijn gemiddelden. Verwacht wordt dat de vraag naar natuurwetenschappers en technisch analisten nog wél stijgt, terwijl die naar materiaalkundigen sterker afneemt dan gemiddeld.

Dat er voor instromende hbo- en mbo-technici over de gehele linie nog banen genoeg zijn komt door de vervangingsvraag: er gaan relatief veel mensen met pensioen. En omdat de instroom op hogescholen de laatste jaren nogal is achtergebleven (pas dit jaar trok hij ineens een beetje aan) voorspelt het ROA een blijvend tekort. Mbo procestechniek en hbo laboratorium worden zelfs genoemd als 2 van de 10 studies met het beste arbeidsmarktperspectief tussen nu en 2014.

Aan de universiteiten is het aantal bètastudenten echter al een paar jaar eerder sterk gaan groeien. Verwacht wordt dat tussen 2011 en 2014 jaarlijks 1.000 tot 4.000 meer wetenschappelijke bètatechnici worden afgeleverd. En velen daarvan zullen volgens het ROA moeite hebben om werk te vinden.

Ook hier zijn weer sectorele verschillen. Universitaire farmacie en medische biologie horen juist wél tot de toptien van opleidingen-met-perspectief, terwijl het gemiddelde sterk omlaag wordt getrokken door een fors afnemende vraag naar bouwkundigen.

Zoals gezegd zit er in de medische en paramedische sector overal nog groei. Ook het onderwijs mag blijven rekenen op structurele tekorten.
En mocht u nu overwegen om dan toch maar rechten of economie te gaan studeren: NIET DOEN, want in die sectoren wordt de arbeidsmarkt volgens het ROA nog véél beroerder.

bron: Platform Bèta Techniek, de Volkskrant

Onderwerpen