De Franse overheid sluit een groot aantal stranden in Bretagne vanwege een algenplaag. Minstens 36 everzwijnen zijn al bezweken aan waterstofsulfide dat uit de rottende bergen biomassa komt, melden Franse media.

Volgens minister van ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet moet het publiek alle stranden mijden waar de algen niet binnen 24 uur kunnen worden opgeruimd. Het zou om zo’n 50 locaties gaan.

Het algenprobleem speelt al ruim 40 jaar. Door een overmaat aan nitraat in het water van 23 rivieren, groeien acht baaien langs de kust, waar die rivieren op afwateren, vrijwel jaarlijks vol met groene algen. In sommige jaren bedraagt de oogst iets van 70.000 kubieke meter. Het ergst getroffen zijn de baai van Lannion en die van Saint-Brieuc.

Waar dat nitraat vandaan komt is ook duidelijk: overbemesting van 120.000 hectare landbouwgrond, eigendom van 3.500 boeren. De rioolwaterzuivering kan hier en daar ook beter, maar de bijdrage van die stikstofbron is relatief gering.

Op zich zijn de algen niet giftig. Als je ze composteert of op een andere manier verwerkt kun je er nog winst mee maken ook. Probleem is dat veel Bretonse stranden moeilijk zijn te bereiken met zwaar materieel, waardoor het niet lukt om ze elke dag schoon te vegen. En als de algenmassa te lang blijft liggen, gaat ze rotten en komt het giftige H2S vrij.

Het staat vrijwel vast dat de zwijnen hieraan zijn overleden: in hun ingewanden is H2S aangetroffen. In voorgaande jaren zijn al meer sterfgevallen gemeld, waaronder honden, een paard en zelfs een vrachtwagenchauffeur die hielp bij de afvoer van de algenmassa.

Vorig jaar kwam de overheid al met een anti-algenplan dat snellere opruiming, vergroting van de composteringscapaciteit, bouw van biogasinstallaties en verbetering van de waterzuivering voorschrijft. Belangrijkste actiepunt is vergroting van het aantal hectares natuurgebied (om de overmaat stikstof op te nemen) en verduurzaming van de lokale landbouwmethodes om toe te kunnen met veel minder mest.

Maar het gaat daarbij om een langetermijnplan: pas in 2027 hoopt men de waterkwaliteit weer helemaal in orde te hebben.

bron: Le Monde, Nu.nl., de Volkskrant

Onderwerpen