Voor het eerst hebben organici een synthetisch molecuul gebouwd dat levende cellen volpompt met chloride-ionen. Met de dood van de cel als gevolg, melden Koreaanse en Amerikaanse onderzoekers in Nature Chemistry.

Als het lukt om zo’n molecuul selectief op tumorcellen af te sturen, zou het de basis kunnen vormen van een nieuwe vorm van chemotherapie. Maar het zou ook een remedie kunnen opleveren voor taaislijmziekte (cystic fibrosis), een aandoening waarbij het natuurlijke chloride-transport door de celwanden niet goed werkt.

De synthetische chloortransporteurs worden omschreven als ‘diamide-strapped calix(4)pyrroles’. Ze kunnen chloride-ionen als het ware verpakken, en dan door een fosfolipidemembraan dringen. Zo’n membraan is symmetrisch maar omdat de chlorideconcentratie binnen de cel gewoonlijk veel lager is dan daarbuiten, gaan de ionen vooral de cel in.

Hierdoor komt vanzelf ook een stroom van positief geladen natriumionen in dezelfde richting op gang, om voor de negatieve lading van het chloride te compenseren. Dat natrium passeert het membraan voornamelijk via de reguliere ionkanalen, maar de publicatie noemt ook een calixpyrroolvariant die tegelijk zowel Cl- als Na+ kan meenemen.

Binnen de cel worden de verhoogde ionenconcentraties vervolgens geïnterpreteerd als teken dat er iets grondig mis is. Via een caspase-signaalroute leidt dat tot apoptose oftewel gecontroleerd afsterven van de cel.

bron: University of Texas at Austin

Onderwerpen