De Britse regering moet nog dit jaar met serieuze plannen komen om de nationale stikstofemissies te verminderen. Dat heeft het eigen Hooggerechtshof unaniem bepaald na klachten van milieu-advocaten.

De klachten hielden in dat het Verenigd Koninkrijk al sinds 2010, toen de huidige Europese richtlijnen voor NO2-emissies van kracht werden, die richtlijnen in 16 steden en regio’s overschrijdt. Bij ongewijzigd beleid blijft dat in sommige steden, zoals Londen, Birmingham en Leeds, nog tot 2030 zo.

Terwijl door luchtvervuiling officieel 29.000 Britten per jaar voortijdig overlijden, en dat is een conservatieve schatting (no pun intended).

Al in 2013 concludeerde het Britse Supreme Court dat hier Europese regels zijn overtreden. Vervolgens verhuisde de zaak naar het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat oordeelde dat nationale gerechtshoven bevoegd zijn om hun overheden te dwingen aan de Europese regels te voldoen. Waarna het Supreme Court dus de handen vrij had om te doen wat het nu gedaan heeft.

De rechterlijke uitspraak dwingt de huidige regering, of waarschijnlijk de volgende, om uiterlijk op 31 december nieuwe plannen voor verbetering van de luchtkwaliteit klaar te hebben om aan Brussel voor te leggen.

Aangezien de NO2 vooral uit uitlaten van dieselmotoren komt, zullen die plannen wel neerkomen op maatregelen tegen die diesels en facilitering van alternatieve vervoermiddelen.

bron: BBC News