Het aminozuur D-leucine helpt wonderbaarlijk goed tegen epileptische aanvallen. In elk geval bij muizen, melden onderzoekers van Johns Hopkins Medicine in het tijdschrift Neurobiology of Disease.

Dat D-leucine is het spiegelbeeld van L-leucine, een van de 20 aminozuren waaruit eiwitten zijn opgebouwd. Er zijn bacteriën die deze spiegelbeeldvorm van nature aanmaken maar tot nu toe werd algemeen aangenomen dat de meeste organismen geen emplooi hebben voor D-leucine, ook al zijn er wel eens sporen van aangetroffen in de hersenen.

Het nu gepubliceerde onderzoek zaait twijfels over die aanname. Adam Hartman en collega’s waren eigenlijk benieuwd of L-leucine en een ander aminozuur, L-lysine, zouden helpen tegen epilepsie. Dit omdat metabolisme van deze twee aminozuren ongeveer dezelfde producten oplevert als de ketogene diëten, die al bijna een eeuw worden voorgeschreven om epilepsie onder controle te houden.

L-lysine had wat dit betreft geen effect. Preventieve toediening van L-leucine bleek echter wél te helpen tegen aanvallen die je bij zo’n muis kunstmatig kunt opwekken door injectie van kaïnezuur. Ketose, waarop zo’n ketogeen dieet is gebaseerd, had er zo te zien echter niets mee te maken.

En tot verrassing van de onderzoekers werkte D-leucine veel beter dan L-leucine, en bracht het zelfs soelaas wanner je het pas toediende als de epileptische aanval al beginnen was. Daarvoor was maar een kleine dosis nodig.

Volgens de onderzoekers werkte het zelfs beter dan diazepam, het medicijn dat bij mensen wordt gebruikt om zo’n aanval te stoppen. D-leucine deed er een kwartier korter over om aan te slaan, en de muizen werden er lang niet zo suf van.

Hoe dit kan is nog onduidelijk. In vitro is D-leucine losgelaten op een reeks receptoren waarvan bekend is dat ze iets met epilepsie van doen hebben, en er reageerde er niet één. Er moet dus haast wel sprake zijn van een nog totaal onbekend mechanisme.

bron: Johns Hopkins Medicine