De Socialistische Partij wil een brancheverbod voor nalatige leidinggevenden in de chemiesector. Minister Ivo Opstelten (VVD) is bereid er over na te denken, zo bleek tijdens een Kamerdebat over de ramp bij Chemie-Pack.

We houden er in elk geval het woord ‘chemieboeven’ aan over, dat in het verleden wel vaker is gebruikt maar nooit in zulke vette letters.

Volgens SP-Kamerlid Henk van Gerven, die het voorstel lanceerde, moet het voorbij zijn met wat hij omschrijft als pappen en nathouden: “Leidinggevenden in de chemiesector die in de fout gaan horen een brancheverbod te krijgen om te voorkomen dat dezelfde mensen door kunnen gaan met dezelfde fouten maken. Dat gebeurt in de zorg ook en past bij het gevoel voor rechtvaardigheid.”

Hij verwijst naar rapporten van de Inspectie Leefomgeving en Transport, waaruit blijkt dat veel risicovolle bedrijven hun zaakjes nog steeds niet op orde hebben.

Op de meest recente lijst, die twee weken geleden naar de Kamer werd gestuurd, staan 30 opslaglocaties van gevaarlijke stoffen waar de vergunning en/of het inspectierapport betreffende de brandveiligheid ontbreken, en nog eens 32 waarbij die papieren wel in orde zijn maar de brandbeveiliging niet helemaal volgens de regels is.

De verantwoordelijke staatssecretaris Wilma Mansveld was de eerste om toe te geven dat deze papierwinkel niets zegt over de werkelijke veiligheidssituatie. Op de meeste locaties doet de brandblusinstallatie het waarschijnlijk prima. Maar Van Gerven vermoedt dat er ook een paar écht rotte appels tussen zitten: “Er kan niet langer gemarchandeerd worden met veiligheid, volksgezondheid en milieu. Het is tijd om boven op die vervuilers te zitten.”

bron: SP

Onderwerpen