Ketamine.

Met gaschromatografie kun je nu binnen een half uur vaststellen of een bewusteloze partybezoeker te veel ketamine heeft gebruikt of te veel alcohol. Dan kun je hem tenminste de juiste behandeling geven, beloven Spaanse en Portugese onderzoekers in het Journal of Chromatography B.

Hetzelfde geldt uiteraard wanneer de partyganger niet bewusteloos is maar gearresteerd, al is de behandeling dan een beetje anders.

Ketamine, van oorsprong een narcosemiddel voor dieren, wordt de laatste tijd steeds meer misbruikt als party- en date rape drug. De symptomen lijken sterk op die van alcoholmisbruik, en tot nu toe was geen gevalideerd analyseprotocol beschikbaar.

Eugenia Gallardo en collega’s van de universiteiten van Beira en Santiago de Compostela zeggen nu zowel ketamine als de metaboliet norketamine te kunnen aantonen in urine of in bloedplasma. Dankzij microextraction by packed sorbent (MEPS) als monstervoorbewerking ligt de detectiegrens op 5 nanogram per liter, terwijl je maar 0,25 ml monstervolume nodig hebt. Dat laatste is vooral handig voor forensische labs die aan sporenonderzoek doen.

Dat je voor de test een combinatie nodig hebt van een gaschromatograaf en een tandem-massaspectrometer, bevestigt trouwens de indruk dat wat de auteurs betreft die forensische toepassingen vooraan staan. Op de eerste hulp is zo’n peperdure GC-MS/MS immers zelden beschikbaar.

bron: Elsevier