Schaliegas helpt het klimaat niet vooruit. Het werkt een toename van de energieconsumptie in de hand die de milieuvoordelen teniet doet. In elk geval wanneer je de vrije energiemarkt haar gang laat gaan, schrijft een internationaal gezelschap in Nature.

De onderzoekers hebben vijf verschillende modellen gebruikt die het verbruik van verschillende energiebronnen in het jaar 2050 voorspellen. Gemiddeld komen die uit op 2,7 maal het aardgasverbruik van 2010, puur omdat dat schaliegas zo goedkoop is.

Hét argument voor schaliegasgebruik is dan altijd dat het per megawatt de helft minder uitstoot van CO2 oplevert dan wanneer je steenkool verstookt. Plus dat het je de tijd geeft om rustig op duurzamere energiebronnen over te schakelen.

Maar in de praktijk dient slechts een deel van het extra schaliegas als steenkoolvervanger. Het drukt ook duurzame-energieprojecten uit de markt, en het neemt deels de prikkel voor energiebesparing weg.

Eindresultaat: zowel de CO2-uitstoot als de verdere belasting van het klimaat zijn in 2050 ongeveer hetzelfde als in 2010. Terwijl de rol van duurzame energie dan nog steeds minimaal is, zeker in vergelijking met het scenario waarbij de fossiele branstoffen gewoon op raken.

Tenminste, als je als overheid verder niets doet. Actief klimaatbeleid is namelijk bewust uit al deze modellen weggelaten.

De boodschap is dan ook dat je als overheid wél iets zult moeten blijven doen, als je klimaatverandering serieus wenst te nemen. En vooral ook dat een politieke focus op alléén CO2-uitstoot tamelijk kortzichtig is.

bron: Nature, de Volkskrant