Bij het Europese stoffenagentschap ECHA in Helsinki heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) een voorstel ingediend om nog eens goed te kijken naar acht carcinogene polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) in het rubbergranulaat van kunstgrasvelden. Nu gelden volgens de REACHrichtlijn limieten van 100 mg/kg voor twee van die PAK’s en 1.000 mg/kg voor de rest, en dat zou 17 mg/kg moeten worden voor alle acht samen. Het moet vooral het publiek geruststellen: in de praktijk wordt die 17 mg vrijwel nooit gehaald. Aan de conclusie van vorig jaar, dat het granulaat hoogstwaarschijnlijk onschadelijk is voor de gezondheid van sporters, verandert dus niets. Recent RIVM-onderzoek laat intussen zien dat granulaat wel degelijk schadelijk kan zijn voor het milieu, vanwege het weglekken van kobalt, zink en minerale oliën naar het grondwater, Maar dat is een ander probleem.