IJzeroxide op een ‘nanonet’ van titaansilicidedraadjes is een prima katalysator voor het splitsen van water met behulp van zonlicht. Efficiënt en heel goedkoop, zo claimt Dunwei Wang (Boston College, VS) op de website van JACS.

Het idee is dat het ijzeroxide (pm precies te zijn hematiet, alfa-Fe2O3) fotonen absorbeert en vervolgens de splitsing van water in waterstof en zuurstof katalyseert. Dat dat in principe kan is al langer bekend, maar tot nu toe viel de efficiëntie nogal tegen.

Wangs TiSi2-nanonetwerk verbetert het proces in twee opzichten. Ten eerste dient het als drager, waarbij de nanostructuur zorgt voor een zeer groot ijzeroxide-oppervlak. Ten tweede is het een veel betere elektrische geleider dan hematiet, zodat het elektronentransport geen limiterende factor meer is.

Wang werkt al jaren aan die nanonet-technologie. Zijn eerste publicatie over het onderwerp dateert uit 2008. Daarin wordt uitgelegd dat het tweedimensionale TiSi2-netwerk, opgebouwd uit staafvormige kristallen met een diameter van enkele tientallen nanometers, spontaan kan ontstaan tijdens een chemisch opdampproces.

Vorige maand kende de National Science Foundation hem een ‘career award’ van 550.000 dollar toe, wat voldoende zou moeten zijn voor nog eens 5 jaar onderzoek.

bron: Boston College

Onderwerpen