Overheden zouden ‘peak oil’-theorie serieuzer moeten nemen

Het risico dat de wereldaardolieproductie daadwerkelijk vóór 2020 over zijn hoogtepunt heen is, is dermate groot dat overheden er goed aan zouden doen om er zich op z’n minst een klein beetje zorgen over te maken. Dat valt op te maken uit een zojuist verschenen rapport van de UK Energy Research Council.

In het rapport is eerder onderzoek naar de zogeheten peak oil-theorie nog eens op een rij gezet. Volgens de opstellers is er geen eenduidige conclusie uit te trekken. De discussie is sterk gepolariseerd: met name oliemaatschappijen houden vol dat er voorlopig nog olie zat is, terwijl anderen binnenkort al een tekort verwachten.

Er zijn onvoldoende harde cijfers beschikbaar om een van de twee kampen gelijk te kunnen geven. Vooral omdat de meeste cijfers moeten komen van de oliemaatschappijen zelf, en die beschouwen hun reserves als bedrijfsgeheim.

Maar er wordt wel op gewezen dat de 10 grootste olievelden allemaal te kampen hebben met een terugloop van de productie. Tussen nu en 2030 zou tweederde van de nu geëxploiteerde olievelden leeg kunnen zijn. Zelfs als er voldoende vervangende oliereserves beschikbaar zijn, dan wordt het nog een hele uitdaging om op tijd de nieuwe infrastructuur af te hebben die nodig is om die olie te winnen. Temeer daar die nieuwe reserves wel eens moeilijk winbaar zouden kunnen zijn; in het verleden heeft men ze niet voor niets laten liggen.

Maar tot nu toe hebben overheden vooral oog voor de politieke (in)stabiliteit van olieproducerende landen, en nauwelijks voor fysieke beperkingen van de olievoorraad. Zodat ze er eigenlijk geen idee van hebben wat ze moeten doen als het peak oil-concept inderdaad blijkt te kloppen.

bron: BBC News

Onderwerpen