Van der Hoeven, Plasterk: 280 miljoen tegen braindrain

Zo’n 2.000 onderzoekers, die binnen het bedrijfsleven hun baan dreigen te verliezen, kunnen de komende anderhalf jaar worden gedetacheerd bij universiteiten, TNO en de ander grote technologische instituten. Zo moet worden voorkomen dat ze voorgoed voor de Nederlandse kenniseconomie verloren gaan, zo heeft het kabinet vrijdag laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Nog eens 600 onderzoekers kunnen aan de slag bij nieuw op te zetten innovatieprojecten, waar bedrijven op kunnen inschrijven. Het zal gaan om onderzoek in hightechsectoren waarin waarin Nederland internationaal sterk is, zoals nano-electronica en automotive

Voor het hele pakket stellen de ministeries van EZ en OCW elk 140 miljoen euro beschikbaar. De eerste inschrijfrnde start in juni.

De gedetacheerde onderzoekers moeten gaan werken aan ‘thema’s die van maatschappelijk belangzijn en de Nederlandse kennispositie versterken’. Concreet zijn dat de sleutelgebieden, de maatschappelijke innovatieagenda’s en de thema’s van de vraaggestuurde programmering van TNO en de GTI’s en de thema’s van NWO.

De onderzoekers blijven in dienst van hun oorspronkelijke baas, maar de loonkosten worden voor het grootste deel door de overheid vergoed. Maximaal 20 procent van het budget is bestemd voor het in dienst nemen van jonge onderzoekers die aan dezelfde thema’s werken maar binnen het bedrijfsleven niet aan de bak komen.

De suggestie om de ‘brain drain’ op deze manier te bestrijden werd een paar maanden geleden al door de universitaire koepel VSNU gedaan. Ook het bedrijfsleven heeft aangedrongen op maatregelen: onderzoekscapaciteit die nu verloren gaat, is na de crisis erg moeilijk weer op te bouwen.

bron: EZ, FD

Onderwerpen