Nanomateriaal met recordoppervlak per gewichtseenheid

Aan de universiteit van Michigan is een nanoporeus materiaal ontwikkeld met een porie-oppervlak van meer dan 5000 vierkante meter per gram. Dat is waarschijnlijk een wereldrecord, zo meldt de groep van Adam Matzger op de website van JACS.

Het nieuwe materiaal is een ‘metal organic framework’ (MOF), een netwerk dat wordt opgebouwd uit zinkclusters (Zn4O) en organische ‘linkers’. In dit geval zitten er twee verschillende in, waarvan er een driehoekig is.

Volgens de onderzoekers is de resulterende structuur echter totaal anders dan die van eerdere MOFs. Ze hebben hem de naam UMCM-2 meegegeven, wat een afkorting is voor University of Michigan Crystalline Material.

Het porie-oppervlak is een benadering, gebaseerd op de adsorptie van stikstof bij 77 K die is geïnterpreteerd met het Brunauer-Emmer-Teller-model (BET). Eerdere MOF’s kwamen volgens deze methode niet veel verder dan 4000 m2/g.

Opslag van waterstof is de meest voor de hand liggende toepassing. Helaas blijkt UMCM-2 in de praktijk niet meer waterstof op te nemen dan andere MOF’s met een veel kleiner porie-oppervlak. Kennelijk spelen daarbij ook andere nog onopgehelderde factoren mee.

bron: University of Michigan

Onderwerpen