Snelle test op antilichamen in serum

Twentse en Nijmeegse onderzoekers hebben een chip ontwikkeld waarmee snel kan worden bepaald, welke auto-antilichamen aanwezig zijn in bloedserum van reumapatiënten. Op termijn kan dit meer inzicht geven in het verloop van de ziekte en patiëntgerichte medicatie mogelijk maken,zo schrijven de onderzoekers op de website van JACS.

De desbetreffende auto-antilichamen worden door het lichaam aangemaakt als reactie op gevormde, gecitrullineerde eiwitten die een rol spelen bij reumatoïde artritis.

De chip is gebaseerd op surface plasmon resonance (SPR). Op de chip zit een array van goudgecoate ‘spots’, elk met een specifieke eiwitcoating. Deze peptiden kunnen een interactie aangaan met antilichamen uit bloedserum, dat over de chip wordt geleid. Wanneer de spots worden gescand met laserlicht, verraadt de reflectie of er interactie plaatsheeft.

Uniek is dat deze detectie in realtime kan plaatsvinden en dat de monstervoorbewerking zich beperkt tot het afcentrifugeren van het bloed en het verdunnen van het overblijvende serum.

De onderzoekers hebben het met succes uitgeprobeerd op het serum van 50 reumapatiënten en een controlegroep van 29 gezonde personen.

In principe moet dezelfde detectietechniek ook bruikbaar zijn om een groot aantal andere biomoleculaire interacties te monitoren.

bron: Universiteit Twente, Radboud Universiteit

Onderwerpen