De Nederlandse overheid moet zorgen dat de CO2-uitstoot in 2020 minstens 25% lager is dan in 1990. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag beslist in een zaak die was aangespannen door de stichting Urgenda.

Met het huidige beleid wordt het in 2020 niet meer dan 17% minder. Volgens de internationale mainstream van klimaatwetenschappers is in geïndustrialiseerde landen 25 tot 40% reductie nodig om te voorkomen dat de opwarming van de aarde uit de hand loopt.

Vooraf gaven juristen Urgenda, dat mede optreedt namens 886 individuele burgers, niet veel kans. Maar volgens de Haagse rechter is het een kwestie van rechtsbescherming tegen de overheid. Het is immers een ‘zorgplicht van de staat’ om burgers te beschermen tegen de gevaren van klimaatverandering. En alle kleine beetjes helpen dus die staat kan zich niet verschuilen achter het argument dat de rest van de wereld óók niets doet.

Bovendien zijn de te nemen maatregelen volgens de rechtbank niet onaanvaardbaar hoog.

Waarbij wordt aangetekend dat de beperking van het bevel tot de ondergrens van 25% inhoudt dat de ‘vrije beleidsruimte van de overheid’ wordt gerespecteerd en de rechter dus eigenlijk niet op de stoel van de politiek is gaan zitten.

Het wachten is nu dus a) op een hoger beroep en b) op een Kamermeerderheid voor het verlagen van het streefpercentage zodat klimaatverandering formeel een besluit van een democratisch gekozen regering wordt. Het eerste lijkt een stuk waarschijnlijker dan het laatste.

bron: rechtspraak.nl, de Volkskrant e.v.a.