Oplopend tot 16 miljard door lerarentekort

Onderbenutting van capaciteiten van leerlingen, miskenning van toptalent, sub-optimale studiekeuzes, inflexibiliteit van het onderwijssysteem en onnodig grote studieuitval kosten de Nederlandse samenleving jaarlijks zeven miljard euro. Door onvoldoende aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt komt daar nog eens anderhalf miljard bij. En als het lerarentekort echt zo groot wordt als voorspeld, loopt het verlies uiteindelijk op tot zestien miljard euro per jaar. Dat stelt de lichting 2007 van de Nationale DenkTank in een tussenrapport dat vanmiddag wordt gepresenteerd.

De Nationale DenkTank is een multidisciplinair team van zo’n twintig masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi, dat zich gedurende drie maanden op een maatschappelijk probleem mag storten. Het betreft een jaarlijks project van de gelijknamige stichting die opereert met steun van de UvA, adviesbureau McKinsey en het Innovatieplatform.

Dit jaar was onderwijs het onderwerp. Met steun van McKinsey heeft de denktank ruim 150 betrokkenen geïnterviewd en vijf onlinedebatten gehouden.

De groep gaat nu studeren op praktische en uitvoerbare maatregelen om de verliezen te verkleinen. De eindconclusies worden vlak voor Kerstmis verwacht.

bron: Nationale DenkTank

Onderwerpen