Britten roepen nu al ‘boe’

Britse overheidsinstanties gaan een brede maatschappelijke discussie voeren over de vraag, of het ethisch is om hybride embryo’s te creëren uit menselijke en dierlijke onderdelen. Zolang dat debat nog loopt wordt voor zulke experimenten geen toestemming gegeven, heeft de Human Fertilisation and Embryo Authority (HFEA) donderdag laten weten.

De toestemming werd twee maanden geleden aangevraagd door onderzoekers van Newcastle University en King’s College in Londen. Zij willen eicellen van runderen leeghalen en menselijk DNA in het omhulsel stoppen. Zo hopen ze embryo’s te kweken die genetisch voor 99,9 procent menselijk zijn, en die kunnen dienen als leverancier van embryonale stamcellen. Het voordeel zit vooral in de verkrijgbaarheid van de eicellen: een koe is nu eenmaal een stuk gemakkelijker aan te wijzen als ‘vrijwillige’ donor dan een mens.

De aanvraag leidde in Groot-Brittannië tot de nodige beroering. Vorige week werd duidelijk dat de minister van Gezondheid er toe neigt om dergelijke experimenten helemaal te verbieden. Dit omdat de reacties vanuit het publiek tot nu toe overwegend negatief waren.

Vooraanstaande wetenschappers wijten dat laatste echter aan kleine groepjes religieus gemotiveerde tegenstanders met een hele grote mond. Zij zijn bang dat de afwijkende mening van een handvol mensen het Britse stamcelonderzoek internationaal op achterstand gaat zetten.

Bovendien is niet helemaal duidelijk of de HFEA onder de huidige Britse wetgeving wel bevoegd is in deze kwestie. Er wordt gewerkt aan een nieuwe wet die wat minder achterloopt op de wetenschappelijke ontwikkelingen, maar die moet nog worden besproken door het parlement.

De HFEA denkt zelf dat ze waarschijnlijk wel bevoegd is. Ze ziet ook geen wettelijke bezwaren om toestemming te geven voor de experimenten. Maar ze heeft het idee dat ze beter geen beslissing kan nemen zonder dat er serieus over gediscussieerd is.

De resultaten worden deze herfst verwacht.

bron: BBC News

Onderwerpen