Het aardse leven is meer dan vier miljard jaar geleden ontstaan door meteorieten die terechtkwamen in kleine warme poeltjes. Dit melden Duitse en Canadese onderzoekers in PNAS.

Door kennis van astrofysica, geologie en chemie te combineren ontwikkelden ze een model, om een schatting te maken wanneer het leven ontstond. Uit dit model blijkt dat dit 4,5 tot 3,7 miljard jaar geleden gebeurde.

Algemeen wordt aangenomen dat het leven begon met het ontstaan van RNA-polymeren. Onder bepaalde gunstige condities kunnen die zichzelf vermenigvuldigen, gebruik makend van nucleotiden uit hun omgeving. Dit is het begin van het opslaan en doorgeven van erfelijke informatie en daarmee van leven.

RNA bestaat uit de nucleobasen guanine, adenine, uracil en cytosine. Hiervan zijn de eerste drie gevonden in meteorieten. De nucleobasen kunnen samen met ribose en gereduceerd fosfor nucleotiden vormen. Polymerisatie van deze nucleotiden levert RNA op.

In hun model gingen de onderzoekers ervan uit dat RNA is ontstaan in kleine warme poeltjes, omdat voor polymerisatie zowel natte als droge periodes nodig zijn. In de poeltjes is dit mogelijk door jaarlijkse variatie in het waterniveau dankzij neerslag en verdamping.

De schatting is gebaseerd op de frequentie waarmee meteorieten insloegen en de verwachte hoeveelheid organisch materiaal in meteorieten. Dit werd vergeleken met het ontstaan van poeltjes op basis van eerdere geologische modellen. Ook de versnelde afbraak van nucleobasen door uv-straling, die toen wegens gebrek aan ozonlaag veel intenser was dan nu, werd meegenomen. Naast de schatting bevestigt het model dat het leven inderdaad kan zijn ontstaan in kleine warme poeltjes.

bron: PNAS