Minister wil ius promovendi toekennen aan niet-proffen

Jonge en talentvolle onderzoekers aan de universiteiten zouden het recht moeten krijgen om als promotor op te treden, ook als ze nog geen hoogleraar zijn. Dat ballonnetje laat minister Plasterk op in de toelichting bij de ‘Beleidsdoorlichting jonge en talentvolle onderzoekers’ die hij deze week naar de Tweede Kamer heef gestuurd.

De maatregel zou volgens de minister bedoeld zijn “om meer dynamiek en vernieuwing in de hiërarchische structuur van de universiteiten te organiseren”. Het Hoger Onderwijs Persbureau maakt er van dat “dat talentvolle onderzoekers volgens de minister sneller de gevestigde orde omverwerpen”, hetgeen wel eens een heel adequate vertaling van Plasterks beleidsjargon zou kunnen zijn.

In de brief is sprake van koppeling van het ius promovendi (promotierecht) aan de Vernieuwingsimpuls van NWO. Volgens het HOP gaat het dus over onderzoekers die een NWO-subsidie (vidi of vici) hebben gekregen om een eigen onderzoeksgroep op te zetten. Wat in de praktijk betekent dat ze door NWO goed genoeg worden geacht om ooit hoogleraar te wórden.

Er wordt bij aangetekend dat hoogleraren de dagelijkse begeleiding van hun promovendi nu al vaak aan dergelijke onderzoekers toevertrouwen, en dat het dus eigenlijk niets uitmaakt.

In de eigenlijke beleidsdoorlichting komt het proefballonnetje overigens niet voor. Die gaat vooral over de (meestal positieve) resultaten van beleid dat reeds is doorgevoerd.

bron: Ublad online

Onderwerpen