De manier waarop biobrandstoffen verbranden is sterk afhankelijk van de chemische structuur van de componenten. Hoog tijd om daar eindelijk wat meer over te weten te komen, stelt een internationaal gezelschap in het coverartikel van Angewandte Chemie van 10 mei.

De auteurs hebben de decompositie en oxidatie onderzocht van een paar representatieve biobrandstofcomponenten, variërend van ethanol tot methylesters uit biodiesel. Ook keken ze naar de vorming van schadelijke en toxische reststoffen. Dat deden ze met computersimulaties van verbrandingsprocessen, gecombineerd met laser- en massaspectroscopie.

 

Om de verbranding echt grondig door te lichten gebruikten ze de Chemical Dynamics Beamline, een uiterst sterke UV-bron van het Lawrence Berkeley-lab.

 

Het meest verbazende is dat niemand dit soort onderzoek eerder lijkt te hebben gedaan. Terecht valt de opmerking dat het bij biobrandstoffen tot nu toe eigenlijk altijd gaat om productieprocessen, mengbaarheid met fossiele brandstoffen, compatibiliteit met bestaande auto’s en competitie met de voedselproductie. En nooit over de vraag wat er nou eigenlijk in de motor mee gebeurt.

 

En dat terwijl vrijwel alle biobrandstoffen fundamenteel andere chemie vertonen dan aardolieproducten, alleen al omdat er een veel hoger percentage zuurstofatomen in de moleculen verwerkt zit.

 

De auteurs concluderen dat hun eigen werk op dit gebied nog maar het begin is.

 

bron: DOE/Sandia-lab

Onderwerpen