Voor het eerst is progesteron aangetoond in een plant. Met een combinatie van NMR en massaspectrometrie wisten onderzoekers van de University of Illinois (Chicago) te bewijzen dat dit hormoon voorkomt in de bladeren van de walnotenboom (Juglans regia).

In een andere plantensoort (Adonis aleppica, geen Nederlandse naam bekend) troffen ze vijf andere steroïden aan die verwant zijn aan progesteron, zo schrijven ze in het Journal of Natural Products.

 

Progesteron geldt als een typisch zoogdierenhormoon. Er waren wel vage aanwijzingen dat het ook in planten zou kunnen voorkomen, maar het keiharde bewijs is nooit eerder geleverd. Eerste auteur Guido Pauli vraagt zich nu echter hardop af of álle planten soms progesteron aanmaken, en of het feit dat dat niet eerder is ontdekt soms iets te maken heeft met de detectielimieten van de gebruikte apparatuur.

 

Hoe planten deze stof dan precies aanmaken, en wat daar dan het biochemische nut van is, is voorlopig nog een raadsel.

 

bron: C&EN

Onderwerpen