Redactie schrapt belangrijke publicatie wegens schoonheidsfoutje

Een geruchtmakend artikel over het kweken van sperma-achtige cellen uit menselijke embryonale stamcellen is na drie weken weer ingetrokken. Wetenschappelijk lijkt het allemaal wel te kloppen maar twee alinea’s in de inleiding blijken letterlijk te zijn overgeschreven uit een publicatie van twee jaar geleden, zo laat de hoofdredactie van het tijdschrift Stem Cells and Development weten.

Het artikel werd op 7 juli online gezet en veroorzaakte meteen een behoorlijke mediahype, mede omdat het begeleidende persbericht suggereerde dat de auteurs authentieke menselijke zaadcellen hadden gekweekt. Zelf hielden die het liever op ‘sperma-achtige cellen met staartachtige structuren’.

Drie dagen later werd hoofdredacteur Graham Parker door zijn collega’s van het tijdschrift Biology of Reproduction op het plagiaat geattendeerd. Hij haalde verhaal bij de auteurs, die zich er niet afdoende uit wisten te kletsen. Vervolgens kon Parker naar eigen zeggen niets anders meer doen dan het hele artikel van zijn website halen wegens ‘scientific misconduct’.

De universiteit van Newcastle, waar het onderzoek is gedaan, heeft inmiddels een verklaring uitgegeven waarin de eerste auteur, postdoc Jae Ho Lee, wordt aangewezen als de schuldige. Lee, die inmiddels elders werkzaam is, zou hebben bekend en zijn verontschuldigingen hebben aangeboden.

Intussen zijn er aan de wetenschappelijke inhoud van het stuk geen twijfels. De overige auteurs zijn van plan om het zonder de gewraakte alinea’s en zonder de naam van Lee gewoon aan een ander tijdschrift aan te bieden.

bron: naturenews

Onderwerpen