Pinda-allergie heeft mogelijk te maken met defecten in een gen dat codeert voor een huideiwit. Hierdoor houdt de babyhuid de pindaresten in huisstof niet goed tegen, schrijven Britse onderzoekers in het Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Die pindaresten komen zo onversneden in de bloedbaan terecht en alarmeren het immuunsysteem, met als gevolg dat de baby al allergisch voor pinda’s is voordat hij er ooit een heeft gegeten. Het zou verklaren waarom de kans op die allergie groter lijkt te worden naarmate de rest van het gezin meer pinda’s eet.

Het huideiwit in kwestie heet filaggrine. Het bindt zich aan de keratinevezels in de opperhuid en maakt die zo ondoordringbaar. Al langer is bekend dat mutaties, die leiden tot de aanmaak van niet-functionerend filaggrine, de kans op eczeem sterk vergroten.

De Britten vermoedden kennelijk dat het ook met pinda-allergie te maken zou kunnen hebben, en er zijn aanwijzingen dat ze goed hebben gegokt. Hun publicatie betreft een cohort van 1.184 pasgeborenen die in 1995-97 werden gerekruteerd in de stad Manchester, en die tot hun elfde zijn gevolgd. Indertijd kwam niemand op het idee om het pindagehalte van het huisstof te meten. Maar er werd wel gevraagd naar de eetgewoonten van het gezin, en het verband tussen die twee factoren is in een ander onderzoek al aangetoond.

Van 577 van die kinderen waren voldoende data beschikbaar om naar het verband tussen filaggrine en pinda-allergie te kunnen kijken. Daar kwam uit dat er bij kinderen met normale filaggrinegenen geen verband is tussen de vermoedelijke huisstofsamenstelling en de kans op pinda-allergie. Maar zijn die genen defect, dan betekent driemaal zo veel pinda in het huisstof ook driemaal zoveel kans om op je elfde niet tegen pinda’s te kunnen.

Overdreven betrouwbaar zijn de cijfers niet omdat er in de onderzochte groep maar twintig kinderen met pinda-allergie bleken te zitten. Daarvan hadden er slechts vier een filaggrineprobleem. Maar de pinda-door-de-huidhypothese wordt er ook niet door weerlegd, dus wie weet klopt het verhaal nog ook.

En volgens laatste auteur Gideon Lack, van King’s College in Londen, zou dát weer kunnen betekenen dat je de sensitisering via de huid beter vóór kunt zijn door baby’s zo vroeg mogelijk pinda te voeren, zodat het immuunsysteem tijdig ‘leert’ dat dat spul geen kwaad kan.

bron: King’s College London