De chemische industrie zou jongeren moeten aanbieden om hun opleiding tot chemicus of operator te betalen, op voorwaarde dat ze een langjarig arbeidscontract tekenen. Net zoals het in de luchtvaart gaat, zo betoogde staatssecretaris Halbe Zijlstra vanmiddag tijdens het Chemvision 2011-congres in Antwerpen.

Zo’n ‘pilotencontract’ (zie zowel de KLM als de Koninklijke Luchtmacht) zou een manier moeten zijn om aan een dreigend tekort aan goed geschoolde arbeidskrachten te ontkomen. “Wij willen meer geld vragen van studenten, en daar ligt een kans voor bedrijven. Ze krijgen zo een incentive om studenten te trekken”, aldus Zijlstra.

 

Hij liet doorschemeren dat de Nederlandse overheid al bezig is om zulke constructies mogelijk te maken, in de eerste plaats in het mbo maar ook in het hbo.

 

Of de industrie dan ook de (zoals bekend riante) arbeidsvoorwaarden van die piloten moet gaan kopiëren, zei de staatssecretaris er helaas niet bij.

 

Tijdens de Chemvision-middag werd verder vooral duidelijk dat de chemische industrie zich nu toch echt serieus zorgen begint te maken over de vergrijzing binnen de eigen gelederen. Tot nu toe was het een beetje twijfelachtig of er echt sprake was van een bètatekort. Maar over een paar jaar is het echt zo ver dat veel meer mensen met pensioen gaan (in Nederland en Vlaanderen samen ongeveer 4.000 per jaar) dan er door de opleidingen worden afgeleverd.

 

Het antwoord werd door sommige sprekers gezocht in een veranderende opstelling van de chemische industrie zélf. “Van onze chemie moeten we een modern denkende, groene chemie maken”, zo riep de Leuvense ererector André Oosterlinck zijn gehoor toe.

 

Maar tijdens de verdere discussie kwam het accent toch weer te liggen op het verduidelijken van hoe mooi en belangrijk de huidige chemie is, en hoe veel je er kunt verdienen.

 

De Vlaamse minister van onderwijs Pascal Smet deed ook mee aan het debat. Hij zag tijdens het debat een vergelijkbare maar iets fundamentelere discussie aankomen: moet je als nationale overheid nog wel investeren in de opleiding van mensen die daarna naar de VS of naar China besluiten te emigreren? Hij ziet aankomen dat studenten ooit zullen moeten toezeggen dat ze na het behalen van een diploma X jaar in Vlaanderen blijven werken…

Onderwerpen