Amerikaanse technologen hebben een katalysator gevonden die dimethylfuran omzet in paraxyleen. Nu kunnen ze PET-flessen maken uit biomassa, claimen ze in het tijdschrift ACS Catalysis.

De katalysator van Paul Dauenhauer (University of Massachusetts Amherst) en collega’s is een H-Y zeoliet. Hij laat 2,5-dimethylfuran reageren met etheen, waarbij de vijfring in een zesring verandert.

Hoe dat proces precies verloopt is nog niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk gaat het in twee stappen. Eerst een cycloadditie die optimaal verloopt wanneer de reactanten klem zitten in de nanoporiën van de zeoliet, en vervolgens een dehydratie die wordt gekatalyseerd doordat de zeoliet werkt als Brønstedzuur.

De selectiviteit van het proces blijft tot nu toe steken op 75 procent, met 2,5-hexaandion als een van de bijproducten. Dat is nog niet echt geweldig, maar wel hoopgevend: door de poriestructuur van de zeoliet verder te optimaliseren, moet het beter kunnen.

Voor de beoogde omzetting van glucose uit planten in PET oftewel polyethyleentereftalaat was dit de laatste ontbrekende stap. P-xyleen op aardoliebasis was altijd al de belangrijkste grondstof voor de industriële PET-productie. En de omzetting van glucose in dimethylfuran is ook niets nieuws. In Nederland is Avantium daar in gespecialiseerd. Het verschil is dat het YXY-proces van Avantium een kunststof oplevert die heel sterk op PET lijkt, maar chemisch net een beetje anders is.

Of Dauenhauers proces met dat van Avantium kan concurreren, zal de toekomst moeten uitwijzen.

bron: UMass

Onderwerpen