De TU Eindhoven heeft Emiel Hensen benoemd tot decaan van de faculteit Scheikundige Technologie.

Hensen volgt Jaap Schouten op die het nieuwe NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen gaat leiden. Hensen doet vooral onderzoek naar nieuwe katalysatoren die de chemische industrie moeten verduurzamen, onder meer door biomassa om te zetten.

Eind november wordt chemisch fysicus Thom Palstra rector magnificus van de Universiteit Twente, als opvolger van Ed Brinksma. Palstra studeerde natuurkunde in Leiden en schoof als onderzoeker bij Shell en Bell Labs steeds meer de chemische kant op. Momenteel is hij hoogleraar vastestofchemie in Groningen, wetenschappelijk directeur van het Zernike Institute for Advanced Materials en voorzitter van de sectie scheikunde van de KNAW.

Chemisch technoloog Walter van der Meer wisselt opnieuw van universiteit. Van 2005 tot 2011 was hij deeltijdhoogleraar membraantechnologie aan de UT, daarna ging hij naar Delft, en nu is hij terug in Twente. Daarnaast blijft hij algemeen directeur van drinkwaterbedrijf Oasen in Gouda.