Evgeny Pidko is overgestapt van de TU Eindhoven naar de TU Delft. Bevorderd tot universitair hoofddocent gaat hij daar een nieuwe, interdisciplinaire inorganic systems engineering-groep leiden.

Pidko’s groep gaat via theorie en experimenten toewerken naar mechanistische beschrijvingen van chemische processen in complexe omgevingen. Dat moet dan weer leiden tot ontwerpregels voor duurzame chemie en katalyse.

De Utrechtse eiwitonderzoeker Piet Gros heeft er twee prijzen bij. De Zweedse academie van wetenschappen kende hem de Gregori Aminoff Prize in Crystallography 2018 (100.000 Zweedse kronen) toe vanwege zijn fundamentele bijdragen aan het begrip van het complementsysteem, dat deel uitmaakt van de menselijke verdediging tegen pathogenen. Voor hetzelfde werk heeft het European Complement Network (ECN) Gros bedacht met de tweejaarlijkse ECN Medal.

In Wageningen is emeritus hoogleraar Tiny van Boekel voor een jaar benoemd tot buitengewoon hoogleraar Dairy Science & Technology. De leerstoel, mede betaald door de Nederlandse Zuivel Organisatie, probeert een brug te slaan tussen landbouwwetenschappen (in dit geval duurzame zuivelproductie) en voedingswetenschappen, dus gezonde zuivel. De functie was al een jaar vacant en Van Boekel gaat nu een strategisch plan opstellen om er weer toekomst aan te geven.