In de VS hebben onderzoekers een peptide ontdekt dat nanodeeltjes met antibiotica gericht naar Staphylococcus aureus (S. aureus) kan brengen. Erkki Ruoslahti en collega’s hopen dat het peptide de bijwerkingen van zware antibiotica zoals vancomycine kan verminderen, meldt Nature Biomedical Engineering.

Zulke antibiotica zijn een laatste redmiddel bij een infectie veroorzaakt door MRSA (meticilline-resistente staphylococcus aureus), de ‘ziekenhuisbacterie’. Ze zijn echter zeer toxisch en kunnen zorgen voor bijwerkingen die erger zijn dan de oorspronkelijke infectie.

Onderzoekers zochten naar een manier om deze antibiotica gericht naar de bacteriën te brengen. Als alle antibiotica op de juiste plek terechtkomt, is er een lagere dosis nodig en heeft de patiënt minder last van bijwerkingen. Vorig jaar had de groep van Erkki Ruoslahti al een publicatie over een peptide dat een alzheimereiwit opspoort. Nu komt diezelfde groep met een cyclisch peptide van 9 aminozuren, CARGGLKSC, dat specifiek aan S. aureus bindt.

Een phage display screening is gebruikt om dit peptide te vinden. Bij deze methode worden de genen voor verschillende peptiden ingebouwd in het DNA van bacteriofagen (virussen die bacteriën aanvallen). Vervolgens hebben de onderzoekers in muizen gekeken welke bacteriofagen in ontstoken weefsel bleven zitten. Daarna is het experiment herhaald in gezonde muizen om te zien of de peptiden niet in gezond weefsel bleven hangen. Ook is in een bacteriekweek getest of de peptiden wel echt aan S. aureus plakten.

Uit de resultaten bleek dat het peptide ook aan S. aureus in cellen kan binden. Dit is goed nieuws voor toekomstige behandelingen, omdat bacteriën zich in cellen verstoppen voor het immuunsysteem en antibiotica.

De onderzoekers willen hierna kijken of deze methode van medicijnbezorging ook voor andere ziekten bruikbaar is.

Bron: Nature Biomedical Engineering