Zelfs een kleine dosis paracetamol wrikt levercellen al merkbaar uit elkaar. Dat werpt een nieuw licht op de giftigheid van deze pijnstiller, schrijven Schotse onderzoekers in Scientific Reports.

Die giftigheid is berucht: een paar maal de maximale dagelijkse dosis in één keer slikken is al gevaarlijk. Maar tot nu toe werd dat effect vooral toegeschreven aan N-acetylparabenzochinonimine (NAPQI), een afbraakproduct dat in de lever ontstaat.

Van veel andere leveraandoeningen is bekend dat ze zogeheten ‘tight junctions’ (TJ’s) tussen levercellen beschadigen. Die TJ’s zijn clusters van eiwitmoleculen die de cellen strak tegen elkaar aan trekken en onderling doorverbinden, waardoor ze samen een ‘bloed-galbarrière’ kunnen vormen. Als die barrière lekt, kunnen de cellen niet meer normaal functioneren en sterven ze af.

Voor zover bekend was een verband tussen paracetamol en TJ’s echter nog niet eerder gelegd.

Met behulp van electric cell-substrate impedance sensing (ECIS) hebben Leonard Nelson en collega’s van de universiteit van Edinburgh nu aangetoond dat die link er wel degelijk is. Zowel bij muizen- als bij mensenlevercellen gaven metingen aan dat paracetamol de TJ’s verzwakte. En daar was niet eens een overdosis voor nodig; bij een ‘therapeutische’ dosis (dus het equivalent van een paar pilletjes) begon het al.

De vraag is nu wat er precies gebeurt, en of het effect daadwerkelijk bijdraagt aan het klinische beeld van paracetamolvergiftiging.

bron: University of Edinburgh