De Nederlandse overheid heeft vorig jaar ruwweg 5,8 miljard euro subsidie gestoken in fossiele brandstoffen en slechts 1,3 miljard in hernieuwbare energie. Als diezelfde overheid serieus de CO2-uitstoot wil reduceren zal ze haar subsidiebeleid dus grondig moeten herzien, zo concluderen de milieu-adviesbureaus CE Delft en Ecofys in een vandaag verschenen rapport.

Het rapport was besteld door energieleverancier Eneco en de Triodos Bank, namens een bedrijfsleven dat de buik vol heeft van inconsistent overheidsbeleid.

De opstellers hebben 53 financiële en andere ‘interventies’ op een rij gezet, waarmee de Nederlandse overheid de ontwikkelingen op de energiemarkt probeert te sturen. Ze concluderen dat eindgebruikers van energie vorig jaar 4,6 miljard aan steun hebben opgestreken. Het overgrote deel van dat bedrag betrof belastingkortingen en -vrijstellingen voor grootverbruikers, die in de praktijk vooral fossiele energie gebruiken wegens gebrek aan iets anders. Volgens het rapport is van die 4,6 miljard uiteindelijk slechts 200.000 euro naar gebruikers van hernieuwbare energie gegaan.

Ook de energieproductie wordt gesubsidieerd. Daarbij is de verdeling ongeveer fifty-fifty: naar fossiele energiebronnen en kernenergie ging bijna 1,4 miljard euro, naar hernieuwbare energiebronnen 1,3 miljard.

De onderzoekers hopen dat het een eye-opener is voor een overheid die het allemaal vast wel goed bedoelt maar kennelijk niet goed in beeld heeft wat ze precies subsidieert. “De interventies zijn ooit om goede redenen ingesteld, maar ze bewegen niet automatisch mee met de energie- en klimaatdoelen van de overheid,” zegt David de Jager, onderzoeker van Ecofys. “Onze cijfers geven aanleiding om de interventies opnieuw te toetsen. Waarschijnlijk zal de overheid dan effectiever en goedkoper kunnen sturen op haar doelen ten aanzien van energie en klimaat.”

Het rapport ‘Overheidsingrepen in de energiemarkt - Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen, kernenergie en energiebesparing’ is als pdf te downloaden van de site van CE Delft.

 

bron: CE, Ecofys

Onderwerpen