Merck & Co, Inc. hoeft de onderhandelingen over een eventuele overname van MSD/Organon niet per se te hervatten, maar het moet wel beter uitleggen waarom er niet verder wordt gepraat. Het besluit moet eerst ter advies worden voorgelegd aan de raad van commissarissen, de ondernemingsraad en de vakbonden, zo heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam vrijdagmiddag bepaald.

De eis was dat Merck de onderhandelingen zou voortzetten, terwijl Merck er zonder verder overleg de stekker uit wilde trekken. Beide partijen hebben dus gedeeltelijk gelijk gekregen.

 

De rechter bepaalde tevens dat Merck bij de adviesaanvraag inzage moet geven in de berekeningen, die het bedrijf heeft gemaakt over de kosten van de overname. Tijdens de behandeling van het kort geding, een week geleden, beweerde de advocaat van het bedrijf dat verkoop van een deel van Organon ruim 550 miljoen dollar méér kost dan botweg de zaak sluiten. Hoe Merck aan die cijfers kwam, was voor alle betrokkenen echter een groot raadsel.

 

Merck kondigde afgelopen zomer een forse sanering aan bij Organon. Daarbij zou onder meer de complete R&D verdwijnen, en zouden 2.175 mensen op straat komen te staan. Na lang aandringen stemde het concern toe in een zoektocht naar een overnamekandidaat. Maar op het moment dat er bijna overeenstemming leek te zijn, besloot het Amerikaanse hoofdkantoor half februari ineens de onderhandelingen af te breken en de Organon-R&D alsnog op te doeken.

 

Inmiddels is duidelijk dat het Zuid-Afrikaanse farmaconcern Aspen de laatst overgebleven overnamekandidaat was. Over de vraag hoe ver de onderhandelingenwaren gevroderd doen verschillende verhalen de ronde. OR en commissarissen beweren dat er bijna een deal lag, Merck zegt dat het nog maanden had geduurd voordat er ook maar een letter of intent zou zijn getekend.

 

Over een plan van het Nederlandse Pantarhei Biosciences om het overgrote deel van Organon zelfstandig voort te zetten, willen de Amerikanen niet eens praten.

 

Intussen hebben ze een voorstel gedaan voor een ‘plan B’, waarbij Oss een ‘center of expertise’ behoudt voor de registratie van nieuwe medicijnen. Zo zouden alsnog enkele honderden onderzoeksbanen behouden kunnen blijven. De Nederlandse Organon-directie steunt dit plan, wellicht omdat ze als geen ander weet dat Merck niet van plan is om ook maar iets méér toe te geven.

 

bron: Brabants Dagblad, de Volkskrant

Onderwerpen