Sommige van onze verre voorouders hebben het tóch gedaan met Neanderthalers. Alleen op die manier zijn bepaalde genetische verschillen tussen de huidige menselijke populaties te verklaren, zo vertelde Jeffrey Long (University of New Mexico) dit weekend tijdens het jaarcongres van de American Association of Physical Anthropologists.

Het is niet voor het eerst dat deze hypothese wordt geopperd. Voorlopig blijft hij echter sterk omstreden, vooral omdat veel mensen koude rillingen krijgen van de gedachte alleen al.

 

Long en promovendus Sarah Joyce vergeleken genetische data van 1.983 mensen, afkomstig uit 99 populaties in Afrika, Europa, Azië, Oceanië en Noord- en Zuid-Amerika. Daaruit probeerden ze een evolutionaire stamboom samen te stellen, vanuit de bekende aanname dat de moderne mens ooit in Afrika is ontstaan en zich van daaruit geleidelijk over de rest van de wereld heeft verspreid.

 

Er bleken een paar rare sprongetjes in te zitten. Volgens Long zijn die alleen verklaarbaar als er minstens tweemaal genetisch materiaal van andere mensensoorten door de stamboom is gemengd. Dat zou dan 60.000 jaar geleden rond het oosten van de Middellandse Zee moeten zijn gebeurd, en 45.000 jaar geleden in het oosten van Azië.

 

Wegens gebrek aan andere kandidaten ligt het voor de hand dat die andere soort inderdaad de Neanderthaler was, die zo’n 30.000 jaar geleden uitstierf. Dat is dan wel in tegenspraak met Svante Pääbo’s eerste analyses van het Neanderthalergenoom. Op basis daarvan leek het onwaarschijnlijk dat er iets van de moderne mens was ingekruist. Het betrof echter voorlopige resultaten; het definitieve genoom wordt pas later dit jaar verwacht.

 

En misschien is er ook wel wat anders aan de hand: onlangs werd in zuidelijk Siberië een vingerkootje gevonden van wat mogelijk een nog onbekende derde mensensoort is geweest. Je kunt niet uitsluiten dat er nog veel meer varianten op het thema hebben bestaan waar we anno 2010 geen weet van hebben.

 

bron: naturenews

Onderwerpen