Labmuizen worden zo hygiënisch gefokt dat ze het immuunsysteem hebben van een pasgeboren baby. Om ze representatief te maken voor volwassen mensen hebben ze een stevige dosis pathogenen nodig, blijkt uit twee zojuist verschenen publicaties.

Het verschil tussen die twee zit vooral in de manier van toediening. Skip Virgin en collega’s van de Washington University School of Medicine dienden hun muizen twee herpesvirussen, een darmparasiet (Heligmosomoides polygyrus, een wormpje) en een griepvirus toe. Vooraf namen ze bloedmonsters, en nadat de griep was uitgewoed en de chronische infecties zich hadden gestabiliseerd deden ze dat opnieuw.

In Cell Host & Microbe melden ze dat er vrijwel geen overlap zat in de genetische activiteit van de immuuncellen in die twee groepen bloedmonsters. Kennelijk hadden de infecties de activiteit van het immuunsysteem fundamenteel veranderd. Opvallend was dat ze vrijwel hetzelfde patroon zagen als ze menselijk navelstrengbloed vergeleken met dat van volwassen mensen: niet zo vreemd, want pasgeboren baby’s zijn ook nog nauwelijks aan pathogenen blootgesteld.

Het verschil werd bevestigd door een proefje met een vaccin tegen gele koorts; dat sloeg altijd aan maar de immuunrespons van labmuizen met een ‘getraind’ immuunsysteem was wel duidelijk anders.

In Nature vertellen David Masopust en collega’s van de University of Minnesota eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Alleen vergeleken zij hun labmuizen met wilde huismuizen en exemplaren uit de dierenwinkel. Zulke ‘normaal’ opgegroeide dieren blijken eveneens een immuunsysteem te hebben dat goed vergelijkbaar is met dat van een volwassen mens.

Volgens Masopust is de oplossing simpel: gewoon een paar dierenwinkelmuizen (‘dirty mice’) tussen de labmuizen laten rondlopen. Na een week of acht zijn alle immuunsystemen up-to-date.

Wat deze ongecontroleerde methode voor gevolgen heeft voor de reproduceerbaarheid van de experimenten die je vervolgens met die muizen doet, blijft onduidelijk.

bron: NIH, Washington University, University of Minnesota