‘Het verschil tussen een ruwe en een geslepen diamant’, zo omschrijft Thermo Scientific de Titan 4000 NSX. Net als zijn voorganger, de 3000, bepaalt hij het totale zwavel- en stikstofgehalte van met name minerale olie en raffinageproducten. Maar bij de Thermo-vestiging in Delft (het voormalige Euroglas) hebben ze veel moeite gedaan om de door eindgebruikers gesignaleerde onvolkomenheden eruit te halen. Waarbij het ook nog is gelukt om de analysetijd terug te brengen van 7 naar 2 minuten en het benodigde labtafeloppervlak te halveren – verrassend genoeg schijnt dat laatste voor sommige labmanagers een doorslaggevend argument te zijn.

Het analyseproces komt neer op gecontroleerde verbranding met pure zuurstof, waarna de rookgassen langs SO2- en NO-detectoren worden geleid. Bij de Titan 4000 zit het meeste nieuws in de combinatie van oven en injectiepoort. Traditioneel worden monsters hier verdampt in argon of helium, en dan via een naald de oven in gespoten. Bij hoogkokende monsters bestaat daarbij de kans dat de verbranding al in die naald begint. Thermo heeft daarom een totaal nieuwe injectiepoort bedacht die niet verdampt maar vernevelt, bij een bescheiden 70 °C. Een bijkomend voordeel is dat je hiervoor de verbrandingszuurstof kunt gebruiken. Argon inblazen kan nog wel, maar eigenlijk alleen omdat sommige ASTM-normen dat nu eenmaal voorschrijven.

De oven zelf bestaat uit een glazen buis met een reeks dubbele wanden die samen een labyrint vormen. Het monster wordt in het midden ingespoten en gaat dan een paar keer door de wand op en neer voor een zo volledig mogelijke verbranding. Deze constructie is duur en tegelijk nogal kwetsbaar. In de Titan 4000 is het inlaatgedeelte, dat door zoutaanslag meestal als eerste kapotgaat, daarom uitgevoerd als een losse sacrifice tube die gemakkelijk is te vervangen. Wie niet bang is om zijn vingers te branden moet het in 2 minuten kunnen.

Tot slot zou de kans voortaan minimaal moeten zijn dat er iets misgaat bij de verbranding en het hele apparaat vol roet komt te zitten. Het injectievolume is relatief klein, de koele injectiekop voorkomt voortijdige verbranding en de menging met zuurstof is beter dan ooit. Bovendien zit het apparaat vol met sensoren die bijvoorbeeld controleren of er nog wel gas wordt toegevoerd. En een speciale pre-soot detector zorgt dat de hele inhoud wordt weggeblazen zodra de koolwaterstofconcentratie zo hoog oploopt dat roetvorming dreigt. Jammer van het monster, maar moeten schoonmaken is erger.

De Titan 4000 kost circa 70.000 euro. De verkoop in de Benelux loopt via Ankersmid.

http://www.ankersmid.nl

Bron: C2W6, 28 maart 2009

Onderwerpen