Binnen de wetenschap zijn mannen sneller bereid hun onderzoeksresultaten te delen dan vrouwen. Maar ze doen dat bij voorkeur met andere mannen, blijkt uit een onderzoek van de Weense cognitief bioloog Jorg Massen.

Zijn groep mailde bijna driehonderd vakgenoten met het verzoek om óf een pdf van een recente publicatie op te sturen óf een hoeveelheid ruwe data, met de smoes dat ze nodig waren voor een meta-analyse. In totaal kregen ze bijna 80 % van de gevraagde pdf’s en bijna 60 % van de data binnen, meldden ze onlangs in Scientific Reports. Opvallend was echter dat de kans op een positieve respons zo’n 15 % hoger was dan gemiddeld wanneer een man het verzoek richtte aan een andere man. De andere drie combinaties (man aan vrouw, vrouw aan man of vrouw aan vrouw) scoorden ongeveer gelijk.

Dat laatste sluit seksuele motieven vrijwel uit, maar de onderzoekers weten ook niet hoe het dan wel komt. Ze vragen zich af of er onder mannelijke academici een old boys network bestaat, dat evolutionair wellicht is voortgekomen uit de noodzaak tot samenwerking bij het oorlogvoeren. Maar ze vermoeden ook dat de wetenschappelijke cultuur vrouwen dwingt extra competitief te zijn – en dat ze mede daardoor geen tijd hebben om onduidelijke bedelmailtjes te beantwoorden.