Amerikanen verliezen beroep bij Europees Octrooibureau

Het Europese octrooi van Myriad Genetics en de universiteit van Utah op het BRCA1-gen, het bijbehorende eiwit en de toepassingen blijft voor het grootste deel ongeldig. Dat heeft het hof van beroep van het Europese octrooibureau (EPO) in München bepaald.

Het betekent dat Europese laboratoria vrijwel onbeperkt onderzoek naar het gen kunnen blijven doen zonder meteen een proces aan hun broek te krijgen.

Mutaties in BRCA1 vormen een van de bekendste oorzaken van erfelijke borstkanker. De Amerikanen ontdekten dat in de jaren negentig, timmerden de ontdekking meteen met octrooien dicht en willen in principe alle diagnostische en therapeutische toepassingen voor zichzelf houden.

Het Europese octrooi EP 705 902 dateert van 2001. Het werd indertijd aangevochten door het Institut Curie en enkele andere, voornamelijk Franse laboratoria. In 2005 verklaarde het EPO het octrooi grotendeels ongeldig, om technische redenen. Twee andere Myriad-octrooien werden eveneens geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard.

In hoger beroep is de gedeeltelijke intrekkng van EP 705 902 nu bevestigd. Nog steeds niet omdat dergelijke octrooien voor de samenleving ongewenst zijn, maar omdat er een fout in de originele aanvrage zat.

Het hoger beroep rond de twee andere octrooien loopt nog.

bron: Institut Curie

Onderwerpen