Openlijke afrekening met wetenschapsbeleid Bush

Voortaan zullen in de VS geen wetenschappelijke gegevens meer worden ‛vervormd of verborgen teneinde een politieke agenda te dienen’. Dat heeft president Barack Obama beloofd tijdens een ceremonie waarbij de restricties op het onderzoek naar embryonale stamcellen werden afgeschaft.

Door de Amerikaanse wetenschappelijke wereld wordt Obama’s oproep tot ‛wetenschappelijke integriteit’ algemeen beschouwd als een afrekening met de manier waarop zijn voorganger George W. Bush met wetenschap omging. Die had namelijk wél de neiging om de wetenschappelijke feiten aan zijn eigen geloof aan te passen.

“Promoting science isn' t just about providing resources, it is also about protecting free and open inquiry”, aldus Obama. ” It is about letting scientists like those here today do their jobs, free from manipulation or coercion, and listening to what they tell us, even when it's inconvenient especially when it's inconvenient. It is about ensuring that scientific data is never distorted or concealed to serve a political agenda and that we make scientific decisions based on facts, not ideology.”

Wat de stamcellen betreft herdacht Obama wijlen Christopher Reeve, de acteur die ooit Superman speelde in de gelijknamige films, daarna een dwarslaesie opliep en de rest van zijn leven hoopte dat stamcellen ooit zijn beschadigde ruggenmerg zouden kunnen herstellen.

bron: Associated Press

Onderwerpen