Stimuleringspakket verhoogt instellingsbudgetten spectaculair

Het zojuist door president Obama ondertekende steunplan voor de Amerikaanse economie pakt bijzonder goed uit voor de onderzoekswereld. In totaal gaat er maar liefst 21,5 miljard dollar extra naar R&D, zo heeft de American Association for the Advancement of Science even snel becijferd.

In totaal omvat het pakket 787 miljard, waarvan eenderde belastingverlagingen en tweederde extra uitgaven.

Tien miljard van dit bedrag gaat naar de National Institutes of Health, hetgeen een bonus van 34 procent bovenop het jaarbudget van 2008 (29,6 miljard) betekent.

De National Science Foundation krijgt 3 miljard dollar extra, op een budget van 6,1 miljard. Hiervan wordt 2,5 miljard gereserveerd voor externe onderzoeks-‘grants, en 400 miljoen voor de bouw van grote researchfaciliteiten.

Het National Institute of Standards and Technology krijgt procentueel nog meer: 580 miljoen extra op een budget van 737 miljoen. Het grootste deel van het bedrag gaat naar het opknappen van bestaande faciliteiten.

Het Office of Science van het Department of Energy krijgt een bescheiden 1,6 miljard voor fundamenteel onderzoek. Maar via andere wegen toucheert dit ministerie een slordige 40 miljard uit het steunplan, waaronder 11 miljard voor het elektriciteitsnet, 5 miljard voor wioningisolatie, 3,4 miljard voor R&D op het gebed van fossele brandstoffen en 2 miljard voor onderzoek naar accu’s.

NASA (jaarbudget 17,2 miljard) krijgt één miljard extra voor supercomputers, klimaatonderzoek en versnelde ontwikkeling van raketten ter vervanging van de huidige space-shuttles. De National Oceanic and Atmospheric Administration krijgt 830 miljoen dollar.

bron: naturenews

Onderwerpen