De Nederlandse kenniseconomie heeft nog altijd 1,5 miljard euro per jaar extra nodig, en 500 miljoen daarvan zou door NWO moeten worden uitgedeeld in de vorm van onderzoekssubsidies. Dat stelt datzelfde NWO in ‘Groeien met kennis’, haar strategienota voor de periode 2011-2014.

Volgens voorzitter Jos Engelen wil NWO in haar nieuwe strategie “blijvend en op grotere schaal investeren in topwetenschappers en excellent onderzoek. In talenten die juist nu, in tijden van krapte, de ruimte moeten krijgen om hun ideeën te onderzoeken.”

 

Momenteel heeft NWO 700 miljoen per jaar te verdelen. Volgens de organisatie maakt dit de slaagkans van een subsidie-aanvraag ‘verontrustend laag’. Zo werden vorig jaar in het kader van de Vernieuwingsimpuls (onder meer de Veni-, Vidi- en Vici-subsidies) 1534 voorstellen ingediend, waarvan er slechts 272 (dus 17,7 procent) konden worden gehonoreerd.

 

NWO denkt dat het 30 procent moet worden om te kunnen garanderen dat alle écht getalenteerde onderzoekers daadwerkelijk aan de bak komen. Een deel van het benodigde bedrag zou structureel moeten worden gereserveerd uit de FES-pot, oftewel de aardgasbaten.

 

Voor de rest is de strategienota één grote jubelzang op het nut, de noodzaak én de schoonheid van (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek, gelardeerd met tal van aansprekende voorbeelden.

 

Wat NWO zelf betreft staan er bovendien nog zes speerpunten in:

- investeringen in talent en vrij onderzoek versterken;

- samen met partners investeren in maatschappijgeïnspireerde thema’s;

- stimuleren en faciliteren van kennisbenutting;

- verstevigen van de internationale samenwerking binnen en buiten Europa;

- bevorderen van de toegang tot hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten;

- versterken van de nationale rol van NWO-instituten.

 

bron: NWO