Per 1 januari vallen NWO-Chemische Wetenschappen en het publiek-private platform ACTS onder één gemeenschappelijk bestuur. Dat moet slagvaardiger kunnen inspelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen, zo laat directeur Louis Vertegaal de C2W-redactie weten.

Het betekent dat de afstand tussen fundamenteel en toepassingsgericht chemisch onderzoek opnieuw een beetje kleiner wordt, geheel in lijn met het huidige overheidsbeleid dat sterk de nadruk legt op die toepassingsgerichtheid.

Een beetje wonderlijk is het wel, want formeel verschillen beide organisaties sterk van elkaar. NWO-CW is een permanent ‘wetenschapsgebied’ dat overheidssubsidies voor chemisch onderzoek uitdeelt. Traditioneel gaat dat geld vooral naar fundamentele, grensverleggende projecten. Naar de mening van de chemische industrie wordt wel geluisterd, maar formeel had die er nooit iets over te zeggen.

ACTS (voluit Advanced Chemical Technologies for Sustainability) is juist wèl in samenwerking met die chemische industrie opgezet. Formeel is het een tijdelijk publiek/privaat samenwerkingsverband, dat de ontwikkeling van duurzame chemische processen van de grond moet tillen. Uiteraard komt daar ook een hoop fundamenteel onderzoek bij kijken, maar dan wel gestuurd vanuit de markt.

Beide organisaties werken overigens al langer nauw samen en hebben binnen NWO één gemeenschappelijk bureau. Eerder dit jaar presenteerden ze al een gezamenlijke beleidsvisie voor de jaren tot en met 2015.

Het nieuwe ‘Gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen’ wordt vrijwel geheel samengesteld uit leden van de huidige besturen. Voorzitter wordt de Groningse nano-organicus Ben Feringa, die tot nu toe NWO-CW leidde. Vicevoorzitter wordt de Delftse industrieel microbioloog Han de Winde, de huidige bestuursvoorzitter van ACTS. Het enige nieuwe lid is Marcel Wubbolts, de hoogste biotechnoloog binnen DSM.

bron: NWO