NWO wil alle bètawetenschappen op een hoop vegen. Ze moeten samen één van de vier domeinen gaan vormen van de organisatie nieuwe stijl, blijkt uit een nadere uitwerking van de strategienota die maandag naar staatssecretaris Dekker is gestuurd.

Op deze manier probeert NWO tegemoet te komen aan het niet geheel onterechte verwijt dat de huidige organisatie te versnipperd is, zonder te vervallen in een situatie waarin álles op de grote hoop gaat en alfa’s moeten gaan bepalen welk bèta-onderzoek het meest relevant is (en omgekeerd). In de Wetenschapsvisie 2025 die het kabinet eind vorig jaar presenteerde, werd de indruk gewekt dat het daar op zou uitdraaien. Dat was tevens de belangrijkste reden waarom veel wetenschappers die Wetenschapsvisie als een regelrechte bedreiging zijn gaan zien.

Het nu voorgestelde bètadomein omvat de huidige NWO-onderdelen Chemische Wetenschappen, Astronomie, Wiskunde, Informatica, en Aard- en Levenswetenschappen, plus het deel van de natuurkundetak FOM dat grants uitdeelt. De andere drie domeinen worden Technische en toegepaste wetenschappen, Sociale en Geesteswetenschappen, en Zorgonderzoek en Medische wetenschappen.

Daarnaast komt er een nieuw organisatie-onderdeel dat alle onderzoeksinstituten van NWO gaat beheren. Dus ook die van FOM, wat inhoudt dat die organisatie wordt gesplitst.

De leiding komt in handen van een overkoepelende Raad van Bestuur met zes leden, waaronder een vaste voorzitter, een financieel onderlegd persoon en vier ‘actieve en vooraanstaande’ wetenschappers die tevens voorzitter worden van één van de vier domeinbesturen. De bedoeling is dat die domeinbesturen ook voornamelijk uit ‘actieve topwetenschappers’ gaan bestaan.

Daarnaast komt er een brede Raad van Advies waarin naast nog meer wetenschappers ook stakeholders uit de maatschappij zitting krijgen. Die moeten onder meer adviseren over domeinoverschrijdende onderwerpen.

Het voorstel is in elkaar gezet door de NWO-bestuurders zelf, waarbij onduidelijk is in hoeverre het met Dekker en de rest van het kabinet is voorgekookt. Of de politiek er mee akkoord zal gaan of dat ze NWO alsnog verder wil laten ‘kantelen’, moet dus worden afgewacht.

bron: NWO, FOM