Radicaal nieuw milieurekensommetje

Onder bepaalde omstandigheden bevordert de uitstoot van stikstofoxiden de afbraak van vluchtige organische stoffen in de atmosfeer. Dat was al eerder beweerd maar het effect is veel belangrijker dan aangenomen, zo beweert Amitabha Sinha (University of California, San Diego) deze week in Science.

Het verhaal draait rond hydroxylradicalen. Die ontstaan normaal gesproken doordat aangeslagen zuurstofatomen water splitsen. Die aangeslagen zuurstof ontstaat weer doordat zonlicht ozon splitst. De hydroxylradicalen gelden als het ‘schoonmaakmiddel’ van de atmosfeer omdat ze organische verbindingen afbreken.

NO2 kan in principe ook water splitsen, en Sinha heeft nu ontdekt dat dat veel gemakkelijker gaat dan iedereen dacht. Voorwaarde is dat de golflengte van het licht groter is dan 420 nm. Overdags voldoet zonlicht nauwelijks aan die voorwaarde. Maar wanneer de zon laag boven de horizon staat, kan NO2 zorgen voor een 50 procent hogere hydroxylradicalenconcentratie dan normaal, zo leidt Sinha af uit laboratoriumproeven.

Een complicatie is dat reacties tussen organische stoffen en een overmaat NOx extra ozon kunnen opleveren. Al met al lijkt het tijd om het rekenwerk rond luchtvervuiling, speciaal in steden, maar eens grondig te herzien.

bron: naturenews

Onderwerpen