MSD wil het bedrijfsonderdeel Active Pharmaceutical Ingredients (API) in Oss verkopen aan Aspen Pharmacare uit Zuid-Afrika. Voor de 950 werknemers zou het in principe niet uit moeten maken, laat het concern weten.

Volgens MSD is de verkoop ‘in het belang van de patiënten’. De fabriek in Oss maakt ongeveer 55 actieve grondstoffen voor sterk uiteenlopende geneesmiddelen. Het persbericht suggereert dat de productiecapaciteit ondanks ‘flinke efficiëntieslagen’ geen gelijke tred houdt met de toename van de vraag. Er hoeft maar iets te gebeuren en je hebt een tekort. Een bedrijf als Aspen is in medicinale grondstoffen gespecialiseerd en heeft veel meer productielocaties, zodat de leveringszekerheid allicht wordt verhoogd.

Bovendien ziet MSD, net als de meeste conculega’s in de farma, de grondstoffenproductie gewoon niet meer als kernactiviteit. Men koopt dat soort dingen tegenwoordig liever in en richt zich op de geneesmiddelen zelf. Daar komt nog bij dat in de te verkopen afdeling vooral grondstoffen worden gemaakt voor medicijnen die al uit octrooi zijn gelopen, en die daarom óók niet meer in de MSD-strategie passen.

Het plan is dus wel om de fabriek gewoon in de huidige vorm te laten voortbestaan, met een ander logo op het dak. Een baangarantie voor alle 950 mensen is wat MSD betreft een harde voorwaarde.

MSD benadrukt dat het nog lang niet helemaal weg is uit Oss. Het Development Center en de productieonderdelen Pharmaceutical Operations en Biotech worden niet verkocht. Daar werken nu zo’n 2.000 mensen.

Het zal overigens nog maanden duren eer de verkoop helemaal rond is. Er woprdt nog volop onderhandeld met de OR en de vakbonden.

bron: MSD

Onderwerpen