In de VS is een nikkelcomplex in elkaar gezet dat 100.000 waterstofmoleculen per seconde produceert uit losse protonen en elektronen. Dat kan een hoop platina schelen, suggereren Monte Helm, Daniel DuBois en collega’s (Pacific Northwest National Laboratory) in Science.

Het complex wordt omschreven als (Ni(PPh2NPh)2)(BF4)2 waarbij PPh2NPh de afkorting is voor 1,3,6-trifenyl-1-aza-3,6-difosfacycloheptaan. Een zevenring dus.

Volgens de Amerikanen is het een synthetische nabootsing van een natuurlijk hydrogenase-enzym dat de vorming van waterstof uit water katalyseert. De werking van zulke enzymen is nog niet helemaal opgehelderd, maar lijkt te draaien rond een aminebase in de nabijheid van een metaalion. De ene doneert een proton, de tweede een hydride-ion, met H2 als resultaat.

De nabootsing blijkt zelfs zò goed gelukt dat de synthetische versie onder bepaalde omstandigheden een factor 10 sneller is dan het oorspronkelijke enzym.

Uiteindelijkhoopt men zulke katalysatoren te gebruiken in systemen die waterstof produceren door water te splitsen met behulp van zonlicht. Tot nu toe was platina altijd de aangewezen katalysator voor de waterstofvormende stap, maar dit metaal is voor commericiële toepassingen aan de dure kant. Gehoopt wordt dat het met nikkel-aminecomplexen veel goedkoper kan.

bron: C&EN, PNNL, Science