De zaak rond de borstkankeroctrooien van Myriad Genetics moet worden heropend. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft het federale hof van beroep in Washington DC daartoe opdracht gegeven, meldt C&EN.

Een paar dagen geleden maakte datzelfde Hooggerechtshof in een andere uitspraak al duidelijk dat het grote vraagtekens heeft bij sommig biotech-octrooien. Toen werd een octrooi naar de prullenmand verwezen dat het idee beschermde om een bepaalde metaboliet te gebruiken als biomarker. Het hof oordeelde dat het ontstaan van zo’n metaboliet een natuurverschijnsel is, en dat het observeren daarvan te triviaal is voor een octrooi.

De Myriad-zaak is iets gecompliceerder. Hij draait rond het testen op mutaties in de beruchte genen BRCA1 en BRCA2, die verantwoordelijk zijn voor een sterk verhoogde kans op borstkanker. Dat die genen zelf volgens Amerikaans recht niet octrooieerbaar zijn staat buiten kijf. Maar Myriad houdt vol dat de DNA-sequenties, die je uiteindelijk analyseert, wèl octrooieerbaar zijn. Bij het uitknippen uit de rest van het DNA verandert namelijk de chemische structuur een beetje, en dus is zo’n DNA-fragment vanaf dat moment geen product meer van moeder Natuur maar een ‘nieuw’ molecuul.

In maart 2010 schoot een rechter in New York deze redenering af met het argument dat de essentie van DNA helemaal niet in de exacte moleculaire structuur zit, maar in een basenvolgorde die tijdens de test juist niet verandert. In juli vorig jaar draaide het federale hof van beroep in Washington dit vonnis echter terug en gaf Myriad gelijk.

Maar het Hooggerechtshof wil nu dus dat de zaak wordt heropend en dat haar beslissing van een paar dagen geleden daarbij nadrukkelijk wordt meegewogen. Met andere woorden: de rechters kunnen zelf de beslissing van het hof van beroep niet ongedaan maken maar ze vinden dat kennelijk wel jammer.

Wordt, kortom, weer eens vervolgd.

bron: C&EN

Onderwerpen