Greenpeace en Monsanto ruziën over interpretatie onderzoeksresultaten

Monsanto’s genetisch gemodificeerde maïs van het type MON863 heeft lever en nieren van Monsanto’s eigen laboratoriumratten beschadigd. Dat claimen Franse onderzoekers die Monsanto’s onderzoeksgegevens aan een nieuwe statistische analyse hebben ontworpen, in opdracht van Greenpeace.

De conclusies zijn online gezet door het tijdschrift Archives of Environmental Contamination and Toxicology. Volgens Greenpeace is het de eerste keer dat een peer-reviewed artikel bewijst dat een vorm van gen-voedsel toxisch is.

MON863 is gemodificeerd om een parasiet (Diabrotica) af te weren. Voor zover bekend heeft Monsanto één onderzoek naar de toxiciteit gedaan, met in totaal 400 ratten die gedurende 90 dagen met MON863 en/of niet-gemodificeerde maïs werden gevoerd. Het bedrijf volgde daarbij naar eigen zeggen nauwkeurig de door de OESO voorgeschreven procedures. Op basis van de resultaten heeft de Europese Unie de maïs uiteindelijk goedgekeurd voor consumptie.

Met hulp van een Duitse rechter heeft Greenpeace de ruwe onderzoeksgegevens boven water weten te krijgen. De Fransen hebben die opnieuw onderzocht met verfijndere statistische methoden. Daar kwam uit dat er wel degelijk statistisch significante verschillen waren tussen de verschillende groepen ratten. Zo leidde het gen-maïsdieet bij mannetjesratten tot een ruim 30 procent lagere fosfor- en natriumuitscheiding via de urine.

De boodschap luidt dat uit deze onderzoeksgegevens niet mag worden geconcludeerd dat MON863 veilig is. Om vast te stellen of er echt iets aan de hand is, zijn echter meer en vooral langer lopende experimenten nodig.

Greenpeace weet uiteraard al genoeg. En al even vanzelfsprekend houdt Monsanto vol dat er niets aan de hand is. Wordt vervolgd.

bron: Scientific American

Onderwerpen