Glyfosaat en glyfosaattolerante gen-mais zijn op de lange termijn allebei behoorlijk ongezond voor ratten. Dat valt op te maken uit een Franse studie die woensdag is gepubliceerd in Food and Chemical Toxicology, en waarvan met name veel politici zich rot zijn geschrokken.

Veel wetenschappers stellen intussen dat de statistische methodes van Gilles-Eric Séralini en collega’s aanvechtbaar zijn, dat de gebruikte albino-labrattenstam er om bekend staat dat hij érg overgevoelig is voor tumorgroei, en dat de gepubliceerde foto’s van misvormde ratten een goed ontwikkeld - om niet te zeggen typisch Frans - gevoel voor dramatiek doen vermoeden. Temeer daar de publicatie niets zegt over eventuele misvormingen bij ratten uit de controlegroep.

Een woordvoerder van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie tekent er ook nog bij aan dat Food and Chemical Toxicology nou niet echt een toptijdschrift is, dat eerdere publicaties van Séralini op dit gebied ook niet standhielden en dat de man actief betrokken is bij een gentechsceptische club.

Bijzonder is intussen wel dat dit het eerste serieuze onderzoek lijkt te zijn waarbij ratten gedurende hun hele leven (voor een rat is dat 2 jaar) op een gentechdieet zijn gezet. Normaal gesproken lopen tests met gen-gewassen slechts 90 dagen, en er is al vaker aan getwijfeld of dat wel lang genoeg is.

Glyfosaat is een herbicide dat door Monsanto wordt verkocht onder de merknaam Roundup. De gebruikte gen-mais was NK603, een ‘Roundup Ready’-product dat eveneens bij Monsanto vandaan komt. De 200 ratten werden verdeeld in 3 groepen die óf met Roundup bespoten gen-mais in hun voer kregen, óf gen-mais die niet was bespoten, óf gewone mais maar een beetje Roundup in hun drinkwater. Een controlegroep van 20 dieren (veel te weinig, volgens statistici) kreeg gewone mais en géén Roundup.

Resultaat, kort samengevat: van de vrouwtjes die gen-mais en/of Roundup kregen ging 70 procent voortijdig dood, waarbij sommige dieren borsttumoren zo groot als pingpongballen ontwikkelden. Bij de controlegroep lag de sterfte maar rond de 20 procent. De mannetjes hadden er iets minder last van maar ook daar was de sterfte duidelijk veel hoger dan normaal, vooral als gevolg van lever- en nieraandoeningen.

De onderzoekers spreken het vermoeden uit dat zowel Roundup als de gen-mais op de lange termijn schadelijk zijn. Roundup vanwege een hormoonverstorende werking, de mais omdat hij het metabolisme op de een of andere manier overhoop gooit.

En zelfs als ze inderdaad knoeiwerk hebben afgeleverd, zal verder onderzoek dat eerst moeten bewijzen. De publicatie zonder meer naar de prullenmand verwijzen als goedkope sensatiezoekerij, zou neerkomen op struisvogelpolitiek.

bron: BBC News, Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw

Onderwerpen