Rector VU wordt nipt tweede

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heeft de Meester Kackadorisprijs 2008 toegekend aan de NCRV vanwege het beschikbaar stellen van zendtijd aan alternatieve genezers. De VtdK heeft de omroepvereniging bovendien aangeklaagd bij de Raad voor de Journalistiek.

Lex Bouter, rector magnificus van de Vrije Universiteit, greep naast de prijs, maar volgens de jury is dat alleen maar “omdat de publieke reikwijdte van een omroeporganisatie nu eenmaal vele malen groter is dan die van het hoofd ener universiteit.”

De Meester Kackadorisprijs is bedoeld voor personen, bedrijven of instanties die zich bezondigen aan het bevorderen van kwakzalverij. Volgens de VtdK is het laakbaar om zelfs maar te suggereren dat alternatieve geneeswijzen wel eens wat anders zouden kunnen zijn dan kwaadwillige, aan het misdadige grenzende volksverlakkerij. Laat stáán om daar wetenschappelijk onderzoek naar te doen.

Zo heeft Bouter het gewaagd om onderzoek te doen naar het toegevoegde effect van acupunctuur bij ivf-behandelingen. Erger nog: uit dat onderzoek kwam dat acupunctuur soms wel eens een beetje zou kunnen helpen. “Door de publicatie van deze studie veroorzaakte hij een toename van patiënten die van hun gynaecoloog ook acupunctuur eisten bij hun ivf-behandeling”, zo constateert de VtdK-jury met afgrijzen. Bovendien heeft Bouter “het privaatdocentschap in de homeopathie aan de VU nooit iets in de weg gelegd”, hetgeen niet strookt met zijn voorbeeldfunctie als rector magnificus.

De jury noemt hem “een man met twee gezichten, iemand die tegen beter weten in de alternatieve geneeskunde net zo serieus neemt als de reguliere geneeskunde.”

De NCRV wint uiteindelijk de prijs omdat ze in het tv-programma ‘Uitgedokterd?!’ “gratis reclamezendtijd heeft geboden aan kwakzalvende artsen.” De jury wijst er op dat in het programma “geen onafhankelijke deskundigen dat wil zeggen medisch specialisten worden opgevoerd die hun mening geven over de uitzending. Deze clinici hadden de getoonde ziektebeelden in het juiste perspectief kunnen zetten en aan kunnen geven wat de (on)mogelijkheden zijn van de alternatieve behandelwijzen.”

Volgens de VtdK is er voor geen enkele van de alternatieve behandelingen die in het programma getoond werden, een biologisch mechanisme dat de mogelijke werkzaamheid zou kunnen verklaren. Bovendien is er “geen splinter van een bewijs voor de werkzaamheid van de getoonde alternatieve behandelingen.”

bron: VtdKOnderwerpen